Είστε εδώ

Νέα Χρηματοδοτήσεων

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 22/03/2019
π.χ., 22/03/2019
ΕΣΠΑ
11/09/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε την πρώτη απόφαση ένταξης για 29 επενδυτικά σχέδια για τη Δράση της «Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας». Η συνολική Δημόσια Δαπάνη, της δράσης ανέρχεται σε...
ΕΣΠΑ
11/09/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» λόγω της ένταξης επιπλέον 441...
ΕΣΠΑ
08/09/2017
Η Τράπεζα Πειραιώς ανταποκρίθηκε θετικά στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., υποβάλλοντας  φάκελο συμμετοχής, για την υλοποίηση του αναμενόμενου προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
08/09/2017
Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, εξέδωσε εγκύκλιο για την παροχή οδηγιών επιστροφής προκαταβολής στα Επενδυτικά Σχέδια που έχουν...
ΕΣΠΑ
31/08/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών Ένταξης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», του ΕΠ «...
ΕΣΠΑ
11/08/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» συμπληρωματικό προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων με επιπλέον 1....
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
08/08/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε αποφάσεις τροποποίησης των καθεστώτων «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Οι τροποποιήσεις...

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα