Είστε εδώ

Νέα Χρηματοδοτήσεων

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 18/06/2019
π.χ., 18/06/2019
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
11/06/2019
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 Β΄ Κύκλος, της...
ΕΣΠΑ
07/06/2019
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δημοσίευσε την 11η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η εν λόγω...
ΕΣΠΑ
04/06/2019
Παρατείνεται έως τις 08/07/2019, η καταληκτική ημερομηνία υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στον Νομό Ηρακλείου, στα πλαίσια του LEADER 2014-2020. Η παράταση...
ΕΣΠΑ
04/06/2019
Δημοσιεύθηκε η 1η Τροποποίηση της Δράσης «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού», με δικαιούχους υφιστάμενες ή υπό...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
04/06/2019
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα – Γ’ Κύκλος» του Αναπτυξιακού...
ΕΣΠΑ
28/05/2019
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε τροποποίηση, βάσει της οποίας αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ...
ΕΣΠΑ
24/05/2019
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε την 6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός». Βάσει της...

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα