Είστε εδώ

Νέα Χρηματοδοτήσεων

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 15/12/2017
π.χ., 15/12/2017
ΕΣΠΑ
07/12/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε την 5η τροποποίηση της πρόσκλησης για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ...
ΕΣΠΑ
04/12/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοίνωσε την  τροποποίηση της απόφασης του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
30/11/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση σχετικά με την συγχώνευση της 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης δόσης της επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 για τα...
ΕΣΠΑ
30/11/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την Έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της...
ΕΣΠΑ
30/11/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε την πρώτη απόφαση ένταξης για 754 επενδυτικά σχέδια  της Δράσης «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων...
ΕΣΠΑ
30/11/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε την πρώτη απόφαση ένταξης για 114 επενδυτικά σχέδια της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των...
ΕΣΠΑ
27/11/2017
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξέδωσε προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογο με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙ «...

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα