Είστε εδώ

INNOSUP-07-2019: European Open Innovation network in advanced technologies

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ανοιχτό Πρόγραμμα

Απομένουν: 35 ημέρες πριν την λήξη

INNOSUP-07-2019: European Open Innovation network in advanced technologies

Η θεματική ενότητα «Ανοιχτό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας στις Προηγμένες Τεχνολογίες» (European Open Innovation Network in Advanced Technologies), του προγράμματος «Horizon2020», αποσκοπεί στη δικτύωση μεταξύ των μεγάλων βιομηχανιών που αναζητούν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν να προσφέρουν τέτοιες λύσεις. Με τη σύναψη τέτοιων επαφών επιταχύνεται η διαδικασία της εμπορικής αξιοποίησης των προϊόντων που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, μειώνεται ο κίνδυνος αποτυχίας ενός καινοτόμου προϊόντος και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο «Ανοιχτό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας» και να επωφελούνται από τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που παρέχει χωρίς χρέωση.

Επιδότηση:
100%
Προθεσμία:
01/08/2019
 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›