Είστε εδώ

INNOSUP-02-2019-2020: European SME Innovation Associate - Pilot

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το πρόγραμμα έχει κλείσει

INNOSUP-02-2019-2020: European SME Innovation Associate - Pilot

Η πιλοτική Δράση «Συνεργάτης Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Ευρώπης» (European SME Innovation Associate-Pilot) του προγράμματος «Horizon 2020», επιδοτεί την κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού προς όφελος των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από την αγορά εργασίας της χώρας όπου δραστηριοποιούνται. Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες/ ερευνητές ή «Συνεργάτες Καινοτομίας» καλούνται να αξιολογήσουν μία ιδέα καινοτομίας της επιχείρησης από την οποία θα προσληφθούν με απώτερο σκοπό την υλοποίησή της. Η χώρα προέλευσης του «Συνεργάτη Καινοτομίας» θα πρέπει να είναι διαφορετική από την χώρα όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην οποία θα εργαστεί. Η επιδότηση καλύπτει τα έξοδα μισθοδοσίας για ένα έτος, τα έξοδα μετεγκατάστασης και κίνησης. Επιπλέον, επιδοτείται η εκπαίδευση του «Συνεργάτη Καινοτομίας» στη «Βιομηχανική Καινοτομία» και τη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» που διοργανώνει η Ε.Ε., καθώς και η εκπαίδευσή του από την ίδια την επιχείρηση για την πιο ομαλή του ένταξη στο εκάστοτε περιβάλλον εργασίας.

 

Επιδότηση:
100%
Προθεσμία:
17/01/2019
 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›