Είστε εδώ

INNOSUP-01-2018-2020: Cluster Facilitated Projects for New Industrial Value Chains

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το πρόγραμμα έχει κλείσει

INNOSUP-01-2018-2020: Cluster Facilitated Projects for New Industrial Value Chains

Η θεματική ενότητα έργων «Δημιουργία Νέων Αλυσίδων Αξίας στον Κλάδο της Βιομηχανίας» (Cluster Facilitated Projects for New Industrial Value Chains),  του προγράμματος «Horizon 2020», στοχεύει στη  διασυνοριακή και διατομεακή συνεργασία και δικτύωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη και ανάδειξη νέων «Αλυσίδων Αξίας» στον κλάδο της βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε. επιδοτεί τις ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλους φορείς διαμεσολάβησης, καθώς και τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα συνεισφέρουν στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ανάδειξη των προβλημάτων και των προσκλήσεων που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν νέες «Αλυσίδες Αξίας», επενδύοντας σε πιο εξελιγμένες τεχνολογικές εφαρμογές και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, σε αναβαθμισμένα συστήματα μεταποίησης, σε καινοτόμες λύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, σε πιο σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα κ.ο.κ. Απώτερος σκοπός είναι να δημιουργηθούν νέες, καινοτόμες «Αλυσίδες Αξίας» σε μεγάλο αριθμό υποκλάδων της βιομηχανίας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Επιδότηση:
70-100%
Προθεσμία:
03/04/2019
 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›