Είστε εδώ

Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων στήριξης για το καθεστώς «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», του υπομέτρου 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10/05/2018

Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων στήριξης για το καθεστώς «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», του υπομέτρου 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος αποτελεί και τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης του προγράμματος, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή αιτήσεων στήριξης μέσω του Μέτρου 5 και υπομέτρου 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στόχος του Μέτρου είναι η ενεργητική προστασία από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή, μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης, για την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων για την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση, σε όλη την επικράτεια, συστημάτων ενεργητικής προστασίας.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε €12.500.000 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στήριξης λήγει στις 25.6.2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέτρο πατήστε εδώ.

 

Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ
26/11/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε την 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της...
ΕΣΠΑ
22/11/2018
Ξεκίνησαν οι υποβολές στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη Δράση «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και...
ΕΣΠΑ
20/11/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, δημοσίευσε την 4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα