Είστε εδώ

Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων στήριξης για το καθεστώς «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», του υπομέτρου 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10/05/2018

Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων στήριξης για το καθεστώς «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», του υπομέτρου 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος αποτελεί και τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης του προγράμματος, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή αιτήσεων στήριξης μέσω του Μέτρου 5 και υπομέτρου 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στόχος του Μέτρου είναι η ενεργητική προστασία από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή, μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης, για την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων για την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση, σε όλη την επικράτεια, συστημάτων ενεργητικής προστασίας.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε €12.500.000 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στήριξης λήγει στις 25.6.2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέτρο πατήστε εδώ.

 

Δείτε ακόμη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
17/08/2018
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε παράταση της περιόδου υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Ως...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
10/08/2018
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και...
ΕΣΠΑ
10/08/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» με...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα