Είστε εδώ

Ξεκινάει η Υποβολή Αιτήσεων για τη Δράση «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια»

ΕΣΠΑ

02/10/2017

Ξεκινάει η Υποβολή Αιτήσεων για τη Δράση «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια»

Ανοίγει σήμερα 02/10/2017 το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020) για την υποβολή προτάσεων έργων στη Δράση «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Στόχος της Δράσης είναι να τονωθεί η καινοτομία στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, ενισχύοντας την ανάπτυξη νέων ειδών, νέων προϊόντων ή/και τη βελτίωση διαδικασιών λειτουργίας των εν λόγω εκμεταλλεύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.

Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ
17/10/2017
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εξέδωσε προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογο μη επιλέξιμων προς χρηματοδότηση ερευνητικών...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
13/10/2017
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1...
ΕΣΠΑ
12/10/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα