Είστε εδώ

Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ

13/02/2018

Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Η τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 117 επενδυτικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε €42,351 εκ. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.

Δείτε ακόμη

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
18/05/2018
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού...
ΕΣΠΑ
18/05/2018
Ενεργοποιήθηκε το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη Δράση «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια...
ΕΣΠΑ
18/05/2018
Στις 15/5/2018 ενεργοποιήθηκε το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα