Είστε εδώ

Παράταση Υποβολών Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Άλμα»

ΕΣΠΑ

31/10/2018

Παράταση Υποβολών Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Άλμα»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε παράταση των υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης των Δράσεων «Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Άλμα», στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και για τις δύο Δράσεις ορίζεται η 15/11/2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση Ψηφιακό Βήμα, πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση Ψηφιακό Άλμα, πατήστε εδώ

 

Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ
26/11/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε την 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της...
ΕΣΠΑ
22/11/2018
Ξεκίνησαν οι υποβολές στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη Δράση «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και...
ΕΣΠΑ
20/11/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, δημοσίευσε την 4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα