Είστε εδώ

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής των Δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α΄ Κύκλος» για την Κατηγορία Δικαιούχων Α (Άνεργοι)

ΕΣΠΑ

12/10/2017

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής των Δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α΄ Κύκλος» για την Κατηγορία Δικαιούχων Α (Άνεργοι)

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α΄ Κύκλος» για την κατηγορία Δικαιούχων Α (άνεργοι). Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.

Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ
20/02/2018
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εξέδωσε προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογο μη επιλέξιμων προς χρηματοδότηση ερευνητικών...
ΕΣΠΑ
15/02/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον...
ΕΣΠΑ
14/02/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε κατάλογο και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων της δεύτερης (06/09/2017 έως 11/10/2017) και τρίτης...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα