Είστε εδώ

Νέο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για Επιχειρήσεις Περιφέρειας Ηπείρου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ

22/11/2018

Νέο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για Επιχειρήσεις Περιφέρειας Ηπείρου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ξεκίνησαν οι υποβολές στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη Δράση «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας», με δικαιούχους υφιστάμενες μκρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στόχος της Δράσης είναι η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική διαδικασία, με στόχους την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων

Στις επιλέξιμες δαπάνες, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανολογικό & λοιπό εξοπλισμό, λογισμικά, δαπάνες προς τρίτους.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικών υποβολών ορίστηκε η 28/02/2019

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση, πατήστε εδώ

 

 

Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ
26/11/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε την 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της...
ΕΣΠΑ
20/11/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, δημοσίευσε την 4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση...
ΕΣΠΑ
20/11/2018
Ξεκίνησαν οι υποβολές στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τις δύο νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δικαιούχους συνεργατικούς σχηματισμούς (...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα