Είστε εδώ

Νέα Προγράμματα Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για Συνεργατικούς Σχηματισμούς (clusters) Περιφέρειας Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΣΠΑ

20/11/2018

Νέα Προγράμματα Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για Συνεργατικούς Σχηματισμούς (clusters) Περιφέρειας Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας

Ξεκίνησαν οι υποβολές στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τις δύο νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δικαιούχους συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) της Περιφέρειας Αττικής & της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις επιλέξιμες δαπάνες, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες έρευνας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών για τους δικαιούχους της Περιφέρειας Αττικής ορίστηκε η 11/01/2019 και για τους δικαιούχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η 31/01/2019.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ

 

Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ
26/11/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε την 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της...
ΕΣΠΑ
22/11/2018
Ξεκίνησαν οι υποβολές στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη Δράση «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και...
ΕΣΠΑ
20/11/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, δημοσίευσε την 4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα