Είστε εδώ

Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Φυσικών Φακέλων για τις Δράσεις 4.2.1 & 4.2.2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

13/02/2018

Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Φυσικών Φακέλων για τις Δράσεις 4.2.1 & 4.2.2

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής των φυσικών φακέλων για τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στα πλαίσια των Δράσεων 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με το τελικό προϊόν να είναι γεωργικό» και 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με το τελικό προϊόν να είναι μη γεωργικό».

Κατόπιν ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής από 05/02/2018, ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η 20/2/2018 και ώρα 15:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση 4.2.1, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση 4.2.2, πατήστε εδώ.

Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ
26/11/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε την 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της...
ΕΣΠΑ
22/11/2018
Ξεκίνησαν οι υποβολές στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη Δράση «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και...
ΕΣΠΑ
20/11/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, δημοσίευσε την 4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα