Είστε εδώ

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για τη Δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στο ΠΕΠ Αττικής

ΕΣΠΑ

09/10/2018

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για τη Δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στο ΠΕΠ Αττικής

Ξεκίνησαν, σήμερα, 9/10/2018 οι υποβολές αιτήσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής, για τη δράση "Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής". Στόχος της δράσης είνα η δημιουργία ή και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής. Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από €300.000 έως €1.200.000 και το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 55%.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.  

Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ
26/11/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε την 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της...
ΕΣΠΑ
22/11/2018
Ξεκίνησαν οι υποβολές στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη Δράση «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και...
ΕΣΠΑ
20/11/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, δημοσίευσε την 4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα