Είστε εδώ

Απόφαση Ένταξης για την παρέμβαση ΙΙ της ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

ΕΣΠΑ

11/07/2018

Απόφαση Ένταξης για την παρέμβαση ΙΙ της ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δημοσίευσε την 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η εν λόγω τροποποίηση αφορά στην Τρίτη (3η) τμηματική ένταξη επιπλέον 58 ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙ.

Οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της παρούσας απόφασης, μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της έκδοσής της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.

Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ
17/07/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
16/07/2018
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του Αναπτυξιακού Νόμου...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα