Είστε εδώ

5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ

07/12/2017

5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε την 5η τροποποίηση της πρόσκλησης για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020. Η τροποποίηση αφορά την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του Α’ Κύκλου της Δράσης κατά €44,173 εκατ., με αποτέλεσμα το τελικό ποσό της δράσης να ανέρχεται στα €116,173 εκατ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Δράση, πατήστε εδώ.

Δείτε ακόμη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
11/12/2017
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Δράσεων 4.2.1 «Μεταποίηση,...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
07/12/2017
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε δύο Υπουργικές Αποφάσεις που περιλαμβάνουν το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος LEADER (Τοπική...
ΕΣΠΑ
04/12/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοίνωσε την  τροποποίηση της απόφασης του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του καταλόγου με τη...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα