Είστε εδώ

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης από την Τράπεζα Πειραιώς μέσα από χρηματοδοτικά και επιδοτούμενα προγράμματα

ΕΣΠΑ

26/01/2018

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης από την Τράπεζα Πειραιώς μέσα από χρηματοδοτικά και επιδοτούμενα προγράμματα

.

Ρόλο κλειδί για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας καλείται να παίξει ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας με αιχμή την επανεκκίνηση της επενδυτικής δραστηριότητας. Αναγκαία προϋπόθεση όμως είναι η χρηματοδότηση σε μια περίοδο που η ρευστότητα και οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι. Από την άλλη πλευρά, το τραπεζικό σύστημα ακολουθώντας στρατηγικές εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων και αυστηρές  πολιτικές για την ολοκλήρωση της εξυγίανσής του και την αποκατάσταση της ρευστότητας είναι σε θέση να αναλάβει και πάλι το ρόλο του καταλύτη για την ανάπτυξη και να στηρίξει τις προσπάθειες του επιχειρείν και την επενδυτική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης «κρύβουν» τα ποικίλα χρηματοδοτικά και επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών που συνεργάζονται με τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο. Περίπου 120 δισ. ευρώ είναι διαθέσιμα προς αξιοποίηση από τις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω ευρωπαϊκών, εθνικών και επιδοτούμενων προγραμμάτων. Συγκεκριμένα  με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δημιουργηθεί μια σειρά εργαλείων:

-Οι δράσεις του ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό περίπου € 26 δις έως το 2020, με ιδιαίτερη έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του οποίου θα διατεθούν € 4,7 δις. Στη συντριπτική του πλειοψηφία το ΕΣΠΑ απευθύνεται κυρίως στη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση.

-Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος, με πόρους άνω των € 2 δις.

-Οι μεγάλες ευρωπαϊκές δράσεις Horizon 2020, με € 86 δις για όλη την Ευρώπη.

Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω του στρατηγικού σχεδίου «Agenda 2020» έχει δεσμευτεί να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα και να συμβάλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Σημείο αναφοράς για τη διοίκηση και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Πειραιώς Χρήστο Μεγάλου είναι η ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν για την Τράπεζα προτεραιότητα καθώς σε αυτές στηρίζεται ο οικονομικός και επιχειρηματικός χάρτης της χώρας.

Ήδη το 2017 οι νέες χρηματοδοτήσεις προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα ανέλθουν σε €1 δισ. και το 2018 θα φθάσουν τα €1,5 δισ. Παράλληλα, η Τράπεζα αξιοποιεί για το σκοπό αυτό, εκτός από τους δικούς της πόρους, όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, τους κοινοτικούς πόρους, ακόμα και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που αναγνωρίζουν στο χώρο αυτό σημαντικές προοπτικές.

Συνολικά, οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υπερβαίνουν τα €20 δισ., σε σύνολο αντίστοιχων δανείων του τραπεζικού συστήματος περίπου €60 δισ. Σημειώνεται ότι οι νέες επιχειρηματικές χορηγήσεις της Τράπεζας το 2015 και 2016 έφθασαν τα €2 δισ. το χρόνο και συνολικά υπερβαίνουν τα €40 δισ.  Στόχος είναι η ετήσια αύξηση των χρηματοδοτήσεων να φθάσει στο τέλος του 2020, τα €5 δισ. ετησίως από τα €2 δισ. που ήταν το 2016.

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα έχει αναπτύξει συνεργασίες με όλους τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς, για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που απευθύνονται στις ελληνικές μικρομεσαίες αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.  Ειδικότερα, παρέχονται προϊόντα που ενισχύουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, λύσεις για τις επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό και προγράμματα εγγυοδοσίας και συγκεκριμένα:   

 

ΕΙΒ - Loan for SMEs & MidCaps

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Μidcaps, (επιχειρήσεις που απασχολούν έως 3.000 άτομα προσωπικό) με ευνοϊκή τιμολόγηση και με πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συνολικό ποσό προγράμματος €190 εκατ.

 

IfG - Institution for Growth

Συνεργασία της Τράπεζας με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IfG) και την Γερμανική Επενδυτική Τράπεζα (KfW). Αφορά χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης ή/ και επενδυτικό δάνειο με προνομιακή τιμολόγηση. Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος €100 εκατ.

Trade Finance Facility

Προγράμματα διευκόλυνσης της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

ΟΑΕΠ  Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»

Συνεργασία της Τράπεζας με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς χορηγεί κεφάλαιο κίνησης με προνομιακό επιτόκιο στις εξαγωγικές επιχειρήσεις που είναι ασφαλισμένες στο  πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του ΟΑΕΠ.

EIF – COSME Loan Guarantee Facility

Η Τράπεζα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «COSME». Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της πρόσβασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, με την παροχή εγγύησης για το 50% του δανείου. Τα δάνεια χορηγούνται με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις και αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες με κύκλο εργασιών μέχρι €2,5 εκατ. Το συνολικό ύψος της συμφωνίας ανέρχεται σε € 170 εκατ.

EIF – InnovFin SME Guarantee Facility

Η Τράπεζα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «Innovfin» παρέχοντας σε καινοτόμες επιχειρήσεις εγγύηση για το 50% του δανείου που θα λάβουν για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Το συνολικό ύψος της συμφωνίας ανέρχεται σε € 100 εκατ.

Πειραιώς Επιχειρείν 360ο  

Με κεντρική φιλοσοφία την προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που επιθυμούν να εντάξουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020. Προς την κατεύθυνση αυτή, παρέχεται το πακέτο «Πειραιώς Επιχειρείν 360°», μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιλαμβάνει ειδικά επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες του επιχειρηματία, από το ξεκίνημα της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

 

Αναπτυξιακός Νόμος Ν. 4399/2016, από το Α ως το Ω

Παρέχεται ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν και θα ενταχθούν στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 4399/2016) με την παροχή τόσο συμβουλευτικών όσο και τραπεζικών υπηρεσιών, από την αρχική ενημέρωση έως και την τελική καταβολή της ενίσχυσης.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ  «ΠΡΑΣΙΝΑ»

Η «πράσινη» επιχειρηματικότητα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες για την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων σε πολλά μέτωπα που άπτονται της «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα οι τομείς αυτοί αφορούν σε έργα:

  • Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά, υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, ηλιοθερμικά, βιομάζα, φωτοβολταικά)
  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Διαχείριση αποβλήτων και νερού
  • Βιολογική και υπεύθυνη γεωργία
  • Πράσινες μεταφορές
  • Οικοτουρισμό – αγροτουρισμό
  • Πράσινη Χημεία

 

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα