Είστε εδώ

Ένας χρόνος εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

12/10/2017

Ένας χρόνος εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Η πορεία υλοποίησης του Α' κύκλου υποβολών στα καθεστώτα του  Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4399/2016, ο οποίος βρίσκεται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο 2016, εξακολουθεί να αποτελεί τον πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας και ένα από τα σημαντικά χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία για την ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες και την αβεβαιότητα που επικρατεί από την παρατεταμένη κρίση στην χώρα, το μεγάλο πλήθος αιτήσεων προς υπαγωγή στο νέο αναπτυξιακό νόμο αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον αισιόδοξα μηνύματα για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στους τομείς του τουρισμού, της βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της αγροδιατροφής και άλλων επιλέξιμων κλάδων της οικονομίας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την πορεία εφαρμογής του νέου αναπτυξιακού νόμου, πάνω από 800 επενδυτικά σχέδια βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2 δις ευρώ.

Στο προσεχές διάστημα αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα για τις προτάσεις του Α’ κύκλου υποβολής του Ν.4399/2016 στα καθεστώτα ενίσχυσης «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Γενική Επιχειρηματικότητα». Καθώς έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών των: 

  • 427 προτάσεων στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» συνολικού προϋπολογισμού άνω των 1.250.000.000 ευρώ και των
  • 210 προτάσεων στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» συνολικού προϋπολογισμού άνω των 380.000.000 ευρώ

τα οριστικά αποτελέσματα προβλέπεται να ανακοινωθούν πριν το τέλος του 2017.

Παράλληλα, αναμένεται να αξιολογηθούν και τα 162 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο καθεστώς «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» συνολικού προϋπολογισμού 400.000.000 ευρώ τα οποία, εφόσον γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και δεν παρουσιάζουν προβλήματα επιλεξιμότητας, θα υπαχθούν και αυτά έως το τέλος του έτους.

Σε αυτό το σημείο επισημαίνουμε ότι  ο Ν.4399/2016  επικεντρώνεται στο κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, ως ένα από τα βασικότερα είδη ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις. Στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» το 65% των προτάσεων αφορά φορολογικές απαλλαγές και μόνο το 29% αφορά κεφαλαιακή ενίσχυση- επιχορήγηση. Αντίθετα στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» το 94% των προτάσεων  επέλεξαν ως είδος ενίσχυσης την επιχορήγηση και  μόλις το 5% τις φορολογικές απαλλαγές.  Στο καθεστώς «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» όλα τα επενδυτικά σχέδια «ενισχύονται» μόνο με φορολογικές απαλλαγές.

Οι αποφάσεις υπαγωγής θα ενισχύσουν περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία των ιδιωτικών επενδύσεων στην χώρα μας καθώς υπήρξε ένα χρονικό διάστημα άνω των τριών ετών από την τελευταία ημερομηνία υπαγωγής επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο.

Η πλήρης εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου αναμένεται με ενδιαφέρον να ολοκληρωθεί με την ενεργοποίηση των καθεστώτων «Καινοτομικών Επιχειρήσεων και Συνεργασιών» τα οποία εστιάζουν σε νέες και δυναμικές μορφές επιχειρηματικότητας.  

Τέλος, με την ολοκλήρωση του Α’ κύκλου υποβολής επενδυτικών σχεδίων υπάρχει μεγάλη προσμονή επενδυτών για την προκήρυξη του Β’ κύκλου των καθεστώτων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» ευελπιστώντας σε περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών υποβολής και στην ταχύτερη αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα