Είστε εδώ

Ενημερωτική συνάντηση εργασίας στην Πάτρα για τη Δράση «Πράσινων Επιχειρήσεων & Ανακύκλωσης» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΕΣΠΑ

10/04/2019

Ενημερωτική συνάντηση εργασίας στην Πάτρα για τη Δράση «Πράσινων Επιχειρήσεων & Ανακύκλωσης» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και ώρα 12:30 στην Πάτρα, στην έδρα της ΕΥΔ του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επί της οδού N.E.O. Πατρών – Αθηνών 28.

Σκοπός της ανωτέρω συνάντησης εργασίας είναι να παρουσιαστεί η προδημοσίευση του προγράμματος αλλά και να πραγματοποιηθεί εποικοδομητική συζήτηση, σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις της ανωτέρω δράσης όπως αυτοί αποτυπώνονται στην προδημοσίευση του προγράμματος προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του Οδηγού και πριν την Προκήρυξη της Δράσης.

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα