Είστε εδώ

Ενημερωτική Hμερίδα στην Αλεξανδρούπολη για τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές ευκαιρίες χρηματοδοτικής υποστήριξης

ΕΣΠΑ

17/10/2018

Ενημερωτική Hμερίδα στην Αλεξανδρούπολη για τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές ευκαιρίες χρηματοδοτικής υποστήριξης

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στον 3ο όροφο του Επιμελητηρίου Έβρου (Λ. Δημοκρατίας 307), στις 16:00μμ.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, επίσημο φορέα πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και συντονιστή του Enterprise Europe Network. 

Συνοπτικά, θα παρουσιαστούν θέματα, που αφορούν σε χρηματοδότηση με δυνητικούς εταίρους από τις επιχειρήσεις και από την ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα, τα οποία εστιάζονται σε ευκαιρίες, στο πλαίσιο των δράσεων:

  • του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) για διεθνή συνεργασία με προσανατολισμό σε θέματα Καινοτομίας .
  • του Προγράμματος Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (H2020): Γενική παρουσίαση θεματικών και προϋποθέσεων.
  • του Προγράμματος Κοπέρνικος: Γενική παρουσίαση και δυνητικές ευκαιρίες
  • των εθνικών χρηματοδοτήσεων  και σε θέματα που αφορούν σε
  • τακτικές προσέγγισης των ανωτέρω σε επίπεδο οικοσυστήματος.

Ο αντικειμενικός σκοπός της ενημέρωσης είναι, οι συμμετέχοντες να:

  • γνωρίζουν τις δυνατότητες άντλησης Ευρωπαϊκών πόρων, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ένταξης.
  • αναγνωρίσουν ευκαιρίες που προκύπτουν από Εθνικές χρηματοδοτήσεις.  
  • αξιολογήσουν τη δυνατότητα και την προοπτική συνεργειών μέσω του δικτύου EEN και να
  • έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα που εστιάζει στην ενίσχυση της καινοτομίας.

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα