Είστε εδώ

Βιβλιοθήκη

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 27/06/2019
π.χ., 27/06/2019
PDF icon   (4.38 MB)
ΕΣΠΑ
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Αττικής
27/12/2016
PDF icon   (342.14 KB)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Θεσμικό Πλαίσιο για τη Σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσ...
02/12/2016
PDF icon   (1006.01 KB)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός
02/12/2016
PDF icon   (82.79 KB)
ΕΣΠΑ
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de minimis)
02/12/2016
PDF icon   (2.11 MB)
ΕΣΠΑ
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020
02/12/2016
PDF icon   (543.16 KB)
ΕΣΠΑ
Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών ΕΣΠΑ 2014-2020
02/12/2016
PDF icon   (249.55 KB)
ΕΣΠΑ
Κοινοτικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Έρευνα και Ανάπτυξη και...
02/12/2016
PDF icon   (4.2 MB)
ΕΣΠΑ
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 2008
02/12/2016
PDF icon   (1.32 MB)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Οδηγός Χρήσης του Ορισμού των ΜΜΕ
02/12/2016

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα