Είστε εδώ

Βιβλιοθήκη

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 17/12/2018
π.χ., 17/12/2018
PDF icon   (482.88 KB)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1η Τροποποίηση Πλαισίου Υλοποίησης LEADER 2014-2020 Παρεμβάσεων Ιδιωτι...
10/08/2018
PDF icon   (387.97 KB)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πλαίσιο Υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020 Παρεμβάσεων Ιδι...
30/11/2017
PDF icon   (144.62 KB)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πλαίσιο Λειτουργίας Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020
20/09/2017
PDF icon   (3.28 MB)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη
11/05/2018
PDF icon   (170.04 KB)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Τροποποίηση Καθεστώτων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
22/01/2018
PDF icon   (124.92 KB)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έγκριση Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο Μέτρου 19 ΠΑΑ 2014-...
21/12/2017
PDF icon   (140.04 KB)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια...
27/11/2017
PDF icon   (461.37 KB)
ΕΣΠΑ
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουρι...
30/07/2014
PDF icon   (14.28 MB)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1η Τροποποίηση - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
23/06/2017

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα