Είστε εδώ

Νέα Χρηματοδοτήσεων

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 24/06/2019
π.χ., 24/06/2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
20/07/2017
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Αναλυτικά, βάσει των...
ΕΣΠΑ
19/07/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης δημοσίευσε την πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων έρευνας και ανάπτυξης και προώθησης καινοτομίας, στο πλαίσιο της Δράσης “Ειδικές Δράσεις...
ΕΣΠΑ
17/07/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε την 4η τροποποίηση της πρόσκλησης για τη Δράση Νεοφυής Επιχειρηματικότητα του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
13/07/2017
Στις 28 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020. Οι σημαντικότερες αλλαγές που εγκρίθηκαν διακρίνονται στις κάτωθι...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
13/07/2017
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε Τροποποίηση και Αντικατάσταση της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, Εμπορία...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
11/07/2017
Εκδόθηκαν οι λίστες των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις περιφέρειες Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου,...
ΕΣΠΑ
07/07/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας...

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα