Είστε εδώ

Νέα Χρηματοδοτήσεων

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 24/04/2019
π.χ., 24/04/2019
ΕΣΠΑ
07/07/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας...
ΕΣΠΑ
07/07/2017
Αναρτήθηκε προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
07/07/2017
Εκδόθηκαν οι λίστες των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας. Τις...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
06/07/2017
Εκδόθηκαν οι λίστες των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Θεσσαλίας. Τις...
ΕΣΠΑ
06/07/2017
Ενεργοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου, το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υποβολή των αιτήσεων της 1ης περιόδου για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
26/06/2017
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε την Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη Γεωργικών προϊόντων με το τελικό προϊόν...
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
21/06/2017
Η Τράπεζα Πειραιώς σε  συνέχεια της συμφωνίας που υπέγραψε  τον Απρίλιο του 2017 με το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων  (ΕΤαΕ) ξεκίνησε τη  διάθεση δανειακών προϊόντων στο...

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα