Είστε εδώ

Νέα Χρηματοδοτήσεων

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 27/06/2019
π.χ., 27/06/2019
ΕΣΠΑ
31/10/2017
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξέδωσε προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογο με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση Ι «...
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
27/10/2017
Σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2017, αναμένεται να δημοσιευτεί το νέο Πρόγραμμα Εργασίας του Horizon 2020 (Ορίζοντα 2020) με στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας. Το νέο Πρόγραμμα Εργασίας αφορά την περίοδο...
ΕΣΠΑ
27/10/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε την 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
26/10/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε τροποποίηση του καθεστώτος ενίσχυσης «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Η τροποποίηση αφορά τη διαδικασία ελέγχου...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
26/10/2017
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε απόφαση παράτασης των καταληκτικών ημερομηνιών ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης στα πλαίσια των Δράσεων 4.2.1 «Μεταποίηση εμπορία και...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
20/10/2017
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε την 1η Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 (Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/...
ΕΣΠΑ
17/10/2017
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εξέδωσε προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογο μη επιλέξιμων προς χρηματοδότηση ερευνητικών έργων για τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «...

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα