Είστε εδώ

Νέα Χρηματοδοτήσεων

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 22/04/2018
π.χ., 22/04/2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
20/04/2018
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος...
ΕΣΠΑ
19/04/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε 2 Αποφάσεις Απόρριψης Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω». Η 1η Απόφαση περιλαμβάνει συνολικά 79 απορριφθείσες πράξεις συνολικής Δημόσιας...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
17/04/2018
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016  Ά Κύκλος, στην...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
17/04/2018
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 Α΄ Κύκλος, στην Περιφέρεια...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
13/04/2018
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε παράταση της περιόδου υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
12/04/2018
Ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών προτάσεων του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ – Β’ Κύκλος», στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Το καθεστώς στοχεύει στην ενίσχυση των υπό σύσταση ή...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
12/04/2018
Ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών προτάσεων του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Β’ Κύκλος», στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Το καθεστώς στοχεύει στην δημιουργία ενός...

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα