Είστε εδώ

Νέα Χρηματοδοτήσεων

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 25/06/2018
π.χ., 25/06/2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
25/06/2018
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛ.Γ.Α.αποφάσισαν από κοινού την παράταση υποβολής (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, μέσω του υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5, του Προγράμματος Αγροτικής...
ΕΣΠΑ
19/06/2018
Ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για την Δράση «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» έως τις...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
19/06/2018
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) αναφορικά με τις προθεσμίες υποβολών. Οι νέες ημερομηνίες είναι οι ακόλουθες...
ΕΣΠΑ
15/06/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε την 1η Τροποποίηση της προκήρυξης της Δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e business)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-...
ΕΣΠΑ
07/06/2018
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δημοσίευσε την 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η εν λόγω...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
06/06/2018
Ξεκινάει σήμερα, 6 Ιουνίου 2018 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 1 των υπομέτρων  16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα...
ΕΣΠΑ
06/06/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η...

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα