Είστε εδώ

Νέα Χρηματοδοτήσεων

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 18/06/2019
π.χ., 18/06/2019
ΕΣΠΑ
18/06/2019
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε την 6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» σύμφωνα με την οποία, μεταξύ...
ΕΣΠΑ
14/06/2019
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε Συμπληρωματικό Προσωρινό κατάλογο  Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογο με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «...
ΕΣΠΑ
14/06/2019
Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α΄ 66/25.4.2019), ο οποίος αφορά τη μετονομασία του  Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και...
ΕΣΠΑ
14/06/2019
Ανακοινώθηκε ο Οριστικός κατάλογος επιχειρηματικών σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε...
ΕΣΠΑ
14/06/2019
Ανακοινώθηκε η παράταση των υποβολών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη Δράση «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
14/06/2019
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έδωσε πρόσθετη παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο «3299/2004» ως εξής...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
11/06/2019
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 ΄Β Κύκλος, στη Γενική...

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα