Είστε εδώ

Σύσταση Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΛΛΑΤ)

ΕΣΠΑ

14/06/2019

Σύσταση Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΛΛΑΤ)

Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α΄ 66/25.4.2019), ο οποίος αφορά τη μετονομασία του  Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και περιγράφει το νέο διευρυμένο σκοπό του Φορέα.

Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει ως σκοπό:

  • τη στήριξη της επιχειρηματικότητας
  • τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση και κάλυψη δυσλειτουργιών και ανεπαρκειών της αγοράς, μέσω, ιδίως του σχεδιασμού, της δημιουργίας και της εφαρμογής χρηματοδοτικών μέσων για τη βέλτιστη διοχέτευση των εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων προς επιχειρήσεις
  • την προώθηση της καινοτομίας
  • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
  • την προώθηση ποιοτικών, στρατηγικών και καινοτόμων έργων
  • την προσέλκυση κεφαλαίων και την προώθηση των επενδύσεων στη Χώρα με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
  • τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
  • την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στον ν. 4270/2014
  • την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και
  • την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως ειδικότερα ο σκοπός αυτός ορίζεται στο Καταστατικό της.

Δείτε ακόμη

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
15/07/2019
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
15/07/2019
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
15/07/2019
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα