Είστε εδώ

Πρόγραμμα PF4EE - Χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους

ΕΣΠΑ

07/02/2019

Πρόγραμμα PF4EE - Χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους

Η Τράπεζα Πειραιώς ξεκινά τη διάθεση των δανειακών προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος «PF4EE»

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - ΕΤΕπ (European Investment Bank - EIB), έχει συνάψει συμφωνία ύψους €100 εκατ, με σκοπό την χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω του προγράμματος Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE). Το πρόγραμμα PF4EE είναι πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ και αποτελεί ένα καινοτόμο συνδυαστικό εργαλείο διάθεσης ρευστότητας και εγγυήσεων δανείων. Η εγγύηση στο χαρτοφυλάκιο του PF4EE παρέχεται μέσω του προγράμματος LIFE.

Το πρόγραμμα διατίθεται σε επιχειρήσεις, με τη μορφή επενδυτικών δανείων, με σκοπό:

  • την ενεργειακή αναβάθμιση επαγγελματικών και εμπορικών ακινήτων (θερμομόνωση κελύφους, αλλαγή κουφωμάτων, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, κ.λπ.),
  • τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης που αφορά στην παραγωγική διαδικασία βιοτεχνιών και βιομηχανιών, χωρίς να αυξάνεται σημαντικά η παραγωγική τους ικανότητα,
  • την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για σκοπούς συμψηφισμού ενέργειας (net metering),
  • την ενεργειακή αναβάθμιση μέσω αντικατάστασης συστημάτων φωτισμού εξωτερικών χώρων, π.χ. σε ξενοδοχεία, μαρίνες και συστημάτων οδοφωτισμού (εκτός Εθνικών Οδών),
  • την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και  μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα / βιοαέριο με ισχύ μικρότερη από 1MWp(/t).

Οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις μπορούν να χορηγηθούν σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και μεγέθους, που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς της οικονομίας (πλην των μη επιλέξιμων τομέων της ΕΤΕπ).

Το ύψος των δανείων ανέρχεται:

  • από €40.000 έως και €5εκατ. για επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες (SME) ή/και το έργο αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου, και
  • από €40.000 έως και €1,125εκατ. σε κάθε άλλη περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ
14/02/2019
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα στο πλαίσιο των Δράσεων «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και...
ΕΣΠΑ
12/02/2019
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε η ενίσχυση του προϋπολογισμού της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
11/02/2019
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του Αναπτυξιακού Νόμου...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα