Είστε εδώ

LEADER 2014-2020 Ορεινού Όγκου Ψηλορείτη- Ψηλορείτης ΑΑΕ, Υπομέτρο 19.2

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Ανοιχτό Πρόγραμμα

Απομένουν: 21 ημέρες πριν την λήξη

LEADER 2014-2020 Ορεινού Όγκου Ψηλορείτη- Ψηλορείτης ΑΑΕ, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη, όπως αυτή περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 • Δήμος Αγίου Βασιλείου: το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης
 • Δήμος Αμαρίου: το σύνολο του Δήμου
 • Δήμος Ανωγείων: το σύνολο του Δήμου
 • Δήμος Μυλοπόταμου: το σύνολο του Δήμου
 • Δήμος Ρεθύμνου: το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου και από την Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της και οι εκτός της πόλης οικισμοί της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου : Αγία Ειρήνη, Ανώγεια, Γάλλος, Γιαννούδι, Μεγάλο Μετόχι, Μικρό Μετόχι, Ξηρό Χωριό, Τρία Μοναστήρια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 • Δήμος Γόρτυνας: το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ρούβα.
 • Δήμος Μαλεβιζίου: το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα και οι τοπικές κοινότητες Αηδονοχωρίου, Αστυρακίου, Γωνιών και Καμαριώτη της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου.
 • Δήμος Φαιστού: το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού και οι τοπικές κοινότητες Γρηγοριάς και Καμαρών από την Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου.

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €2.045.300.

Ύψος Επένδυσης:
Έως €600.000
Επιδότηση:
45%-65%
Προθεσμία:
17/06/2019
 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι για όλες τις Υποδράσεις είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των υποδράσεων του Υπομέτρου 19.2

Τίτλος Υποδράσης

Περιγραφή

Επιλέξιμοι κλάδοι

19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 150.000

 

Με την υποδράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους, έτσι ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ.

•Ζυθοποιία

•Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)

•Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

•Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωρηκευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης

•Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής

 

19.2.2.3: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 230.000

 

Η εξειδίκευση της υπο-δράσης έγκειται στο γεγονός ότι ενισχύει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν :

α) τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων

ή

β) την ίδρυση-επέκταση επιχειρήσεων εναλλακτικού τουρισμού που πραγματοποιούνται από πολύ μικρές έως μικρές επιχειρήσεις υπο την προϋπόθεση να εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων:

1.Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.4430/2016

2.Άτομα με αναπηρία (Α.ΜΕ.Α.) που κατέχουν πιστοποίηση από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Δεν γίνεται δεκτή απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

3.Γυναικείοι Συνεταιρισμοί βάσει των Ν. 4384/2016 και 4015/2011

4.Συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν γυναίκες σε ποσοστό 100 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)

5.Νέοι έως και 35 ετών και συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν νέοι έως και 35 ετών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο από 50 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)

6.Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

19.2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 130.000

 

Η εξειδίκευση της υπο-δράσης έγκειται στο γεγονός ότι ενισχύει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν :

α) τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων

ή β) την ίδρυση – επέκταση Βιοτεχνιών Ειδών Λαϊκής Τέχνης,

ή γ) την ίδρυση-επέκταση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου που πραγματοποιούνται από πολύ μικρές έως μικρές επιχειρήσεις υπο την προϋπόθεση να εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων :

1.Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)]

και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.4430/2016

2.Άτομα με αναπηρία (Α.ΜΕ.Α.) που κατέχουν πιστοποίηση από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Δεν γίνεται δεκτή απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

3.Γυναικείοι Συνεταιρισμοί βάσει των Ν. 4384/2016 και 4015/2011

4.Συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν γυναίκες σε ποσοστό 100 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)

5.Νέοι έως και 35 ετών και συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν νέοι έως και 35 ετών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο από 50 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)

6.Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.

Επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

19.2.2.5:Ενίσχυση  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 100.000

 

Η εξειδίκευση της υπο-δράσης έγκειται στο γεγονός ότι ενισχύει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν :

α) τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων

ή

β) την ίδρυση-επέκταση επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται από πολύ μικρές έως μικρές επιχειρήσεις υπο την προϋπόθεση να εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων :

1. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.4430/2016

2.Άτομα με αναπηρία (Α.ΜΕ.Α.) που κατέχουν πιστοποίηση από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Δεν γίνεται δεκτή απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

3.Γυναικείοι Συνεταιρισμοί βάσει των Ν. 4384/2016 και 4015/2011

4.Συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν γυναίκες σε ποσοστό 100 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)

5.Νέοι έως και 35 ετών και συλλογικά σχήματα όπου συμμετέχουν νέοι έως και 35 ετών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο από 50 % (εξαιρούνται οι Ανώνυμες εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)

6.Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.

α) παιδικοί σταθμοί, μονάδες παροχής υπηρεσιών σε ηλικιωμένους, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, χώροι πολυδραστηριοτήτων και αναψυχής,

β) άλλες υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, στεγνοκαθαριστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων , ιατρεία κ.α.

Για τις περιπτώσεις (α) και (β) οι δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες της Κοινωνικής-Νεανικής Επιχειρηματικότητας και

γ) τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό υφισταμένων δομών και επιχειρήσεων από πολύ μικρές επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς

19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη:

235.300

Η δράση έχει ως αντικείμενο:

α) την ίδρυση - επέκταση - εκσυγχρονισμό οικοτεχνιών που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 56 του Ν. 4235/2014 καθώς και στην ΥΑ 4912/120862/5-11-2015 (ΦΕΚ Β Αριθ. 2468/2015) όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ 345/23924 (ΦΕΚ Β, αριθ. 866/2017)

β)την ίδρυση Πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4235/2014 και την ΚΥΑ 543/34450/24.03.2017 (ΦΕΚ Β, αριθ. 1145/2017)

.

1) Στον τομέα της οικοτεχνίας οι επενδύσεις θα αφορούν τα παρακάτω προϊόντα όπως ορίζονται στη ΚΥΑ με αριθμό 543/34450/24.03.2017 :

Α. Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, μπομπότα,

Β. Αρτοσκευάσματα π.χ. παξιμάδια φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, βουτήματα, λουκουμάδες με μέλι, κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης άρτος (γαλέτα)φύλλο κρούστας, σφολιάτα, πίτες (αλμυρές και γλυκές),

Γ. Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, ξυνόχονδρος,

Δ. Γλυκίσματα π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί,

Ε. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, π.χ. γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, γλυκά αλείμματα και γλυκές πάστες φρούτων και λαχανικών, φρουι-γλασέ, πετιμέζι, μουσταλευριά, αμυγδαλωτά, εργολάβους, χαρουπόμελο, προϊόντα από σουσάμι,

ΣΤ. Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων,

Ζ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες ελιάς, τουρσιά, σάλτσες.

Η. Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά.

Θ. Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. τρόφιμα.

Ι. Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βούτυρο, γιαούρτι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη με αριθμό 3724/162303/22.12.14 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3438/Β/2014).

ΙΑ. Λοιπά τρόφιμα π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου.

ΙΒ. Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο.

2) Πολυλειτουργικά αγροκτήματα

Η ΟΤΔ μέσα από την υλοποίηση του διατοπικού σχεδίου ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ (το οποίο συμπεριλαμβάνεται και στο παρόν τοπικό πρόγραμμα, Υποδράση 19.3.2, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ΟΤΔ της Κρήτης, πραγματοποίησε ενέργειες (όπως μελέτες και θεματικά εργαστήρια) με σκοπό την ανάπτυξη «διδακτικών αγροκτημάτων» για τη διάδοση των παραδοσιακών τεχνικών της κτηνοτροφίας.

Το αντικείμενο της δραστηριότητας των «διδακτικών αγροκτημάτων» αποτελεί τμήμα των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν στα πολυλειτουργικά αγροκτήματα.

Η οικοτεχνία και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα αποτελούν συμπληρωματικές ενέργειες και θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης, στο συνδυασμό των δύο αυτών ενεργειών.

19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή  μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 400.000

 

Αντικείμενο της υποδράσης είναι η στήριξη για ίδρυση-επέκταση-εκσυγχρονισμό μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν

Η υπο-δράση θέτει ως προτεραιότητα

 α) τη στήριξη επενδύσεων για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων όπως είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, οι ελιές, το ελαιόλαδο, το κρασί, τα φρούτα και λαχανικά (πορτοκάλια, κίτρα, μήλα και αχλάδια, κεράσια, σταφύλια κ.λπ.), το μέλι, τα φαρμακευτικά-αρωματικά φυτά κ.α. και

β) την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα είναι καθοριστική η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 600.000

 

Η υποδράση έχει ως αντικείμενο την ίδρυση-επέκταση επιχειρήσεων (αρχική επένδυση) στον τομέα του τουρισμού & αγροτουρισμού και συγκεκριμένα

α) την ίδρυση-επέκταση υποδομών διανυκτέρευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 2986 (ΦΕΚ Β, αριθ. 3885/2016 ), όπως κάθε φορά ισχύει,

β) την ίδρυση-επέκταση χώρων εστίασης και αναψυχής (χώροι εστίασης, παραδοσιακά καφενεία) και

γ) την ίδρυση-επέκταση χώρων εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και οργανωμένων γραφείων εναλλακτικού τουρισμού.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

19.2.3.4: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η  μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 200.000

 

Η υποδράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων που πραγματοποιούνται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για την ίδρυση-επέκταση (αρχική επένδυση)

α) βιοτεχνικών μονάδων όπως ξυλουργεία, αλουμινοκατασκευές, αεριούχα ποτά, σαπωνοποιία κ.α,

β) μεταποιητικών μονάδων παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση όπως είναι μονάδες παρασκευής γλυκών και αρτοσκευασμάτων κ.α. και γ) εμπορικές δραστηριότητες όπως είναι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.

Επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

 

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis (ΚΑΝ 1407/13), η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Η ένταση ενίσχυσης ανά Υποδράση και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι:

Υποδράση

Ένταση Ενίσχυσης

19.2.2.2

50%

19.2.2.3, 19.2.2.4.,19.2.2.5

65%

19.2.2.6

50 ή 65%

19.2.3.1

50%

19.2.3.3, 19.2.3.4

45%

 

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Eπιλέξιμες Δαπάνες για όλες τις κατηγορίες Υποδράσεων

 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προβολής
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 • Αμοιβές προσωπικού
 

Πέραν των προαναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών (όλων των Υποδράσεων ), υπάρχουν επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες ανά Υποδράση

Για αναλυτικότερη περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών ανά Υποδράση, ανατρέξτε στην ενότητα e-book του 360ο Funding.

 

 

 

 

 

 

 

 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 13/03/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 17/06/2019.

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›